Raspored odvoza selektivnog otpada za 9.12.2019.

 

Sutra (ponedjeljak, 9.12.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Gondolići,
  • Kanfarelići,
  • Breg Ivanovci,
  • Kapelica: smjer od Breg Ivanovci do ex trgovine i dalje oba smjera do Labina.

PAPIR I KARTON (“plave kante”):

  • Nedešćina.