Imamo otvoreno dodatnih 10 radnih mjesta: radnik/ica na odvoženju otpada, vrtlar/ica i pometač/ica

1.MAJ-u želimo dati vlastiti snažan doprinos održivom razvoju Labinštine unaprjeđenjem vlastitih resursa, promicanjem ekologije i poboljšanjem kvalitete življenja svih stanovnika Labinštine. Tražimo odgovorne i pouzdane radnike za sezonski rad.

Nudimo Vam:

 • mogućnost rada na neodređeno vrijeme nakon sezonskog rada,
 • razne beneficije poput regresa, prigodnih dodataka, stimulacije, naknade za topli obrok, prijevoz i sl.

Tražimo:

 • 2 radnika/ice na odvoženju otpada,
 • 3 vrtlara/ice,
 • 5 pometača/ice.

Ako se prepoznajete kao dio tima 1.MAJ-a – slobodno kliknite na sličicu “VIŠE”, pročitajte natječaje i javite nam se, očekujemo Vas! Natječaji vrijede od 20. do 28.2.2020. godine.

RADNIK/ICA NA ODVOŽENJU OTPADA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 2

 Na određeno; sezonski

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova: Pražnjenje kanti za otpad i utovar na vozilo za skupljanje otpada, ručno pometanje otpada koji se rasuo prilikom pražnjenja kanti za otpad, prema potrebi korištenje ručnog čitača, vođenje brige o ispravnosti opreme za identifikaciju ugrađene na vozilo, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

 

VRTLAR / VRTLARICA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 3

 Na određeno; sezonski

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno

 Opis poslova: Obrađuje parkove, vrši košnju, grabljanje zelenih površina, vrši sječu, obrezivanje i oblikovanje drveća i grmlja, vrši sadnju cvijeća i stablašica, otkopavanje, štihanje, plijevljenje, po potrebi vrši zalijevanje cvijeća, obavlja ostale poslove po nalogu neposredno nadređenog.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

 

POMETAČ/POMETAČICA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 5

 Na određeno; sezonski

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova: Obavlja poslove čišćenja javnih površina u skladu s uputama predradnika i planom pometanja, obavlja poslove pražnjenja koševa za otpad i po potrebi pravilno odlaže razvrstani otpad, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

 • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
 • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr

 

NAPOMENA:

S prijavljenim kandidatima obaviti će se razgovor. Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom stausu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr