Mobilna reciklažna dvorišta danas u Gornjem Rapcu i Kranjcima

Mobilna reciklažna dvorišta (MRD) kreću u obilazak područja Grada Labina, prilikom čega će obići 18 lokacija do 5. ožujka 2020. godine. Već danas mobilna reciklažna dvorišta biti će na raspolaganju u Gornjem Rapcu i Kranjcima (lokacija Stari Kranjci). Radno vrijeme za oba MRD-a je od 10,00 do 17,00 sati. Za građane je korištenje besplatno, a kraj njih dežuraju radnici 1.MAJ-a koji asistiraju građanima. Donijeti možete krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. Već iduća dva dana jedan MRD seli na Prohasku u Rapcu, dok će drugi posjetiti Salakovci i Kapelicu.