Raspored odvoza selektivnog otpada za 11.3.2020.

Sutra (srijeda, 11.3.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Idrijska, Učka, Raška, Medulinska, Omladinska, Opatijska, Lošinjska, Creska, Plominska, Rudarska, te Obala marštala Tita i Gorenji Rabac.