Raspored odvoza selektivnog otpada za 12.3.2020.

Sutra (četvrtak, 12.3.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Jadranska, Slobode, Giuseppine Martinuzzi, Istarska,
  • Principi,
  • Starci.