Mobilna reciklažna dvorišta u četvrtak na Marcilnici i Ripendi Verbanci

Mobilna reciklažna dvorišta još sutra obilaze područje Grada Labina. Dakle, u četvrtak, 5. ožujka, biti će postavljena na Marcilnici (kod trafostanice) i Ripendi Verbanci (kod lovačkog doma). Radno vrijeme mobilnih reciklažnih dvorišta je od 10,00 do 17,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšavaju radnici 1.MAJ-a koji dežuraju kraj MRD-a. Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.