U utorak mobilno reciklažno dvorište u Koromačnu!

Mobilno reciklažno dvorište ovaj tjedan kreće u obilazak područja Općine Raša. Dakle, u utorak, 10. ožujka, biti će postavljeno u Koromačnu, i to na makadamskom parkiralištu na ulazu u naselje. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšava radnik 1.MAJ-a koji dežura kraj MRD-a. Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. Već u srijedu mobilno reciklažno dvorište možete pronaći u Trgetu (na velikom makadamskom parkiralištu).