Tražimo čistača/čistačicu na pola radnog vremena!

1.MAJ traži odgovornu osobu za posao ČISTAČA/ICE, i to na pola radnog vremena. Prijave molimo do 18.3.2020. godine. Mogućnost zaposlenja umirovljenika. Pročitajte više…

ČISTAČ/ČISTAČICA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; povećan opseg posla

 20 sati tjedno

 Smjena – poslijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 10.3.2020.

 18.3.2020.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova: Održava čistoću u svim unutarnjim i vanjskim prostorima u kojima se obavljaju djelatnosti Društva, vodi potrebne evidencije o održavanju čistoće, odgovoran je za zaprimljeni materijal i racionalno trošenje istog, ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Sa  prijavljenim kandidatima obaviti će se razgovor. Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom stausu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj  priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr
Mogućnost zaposlenja umirovljenika.

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

  • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
  • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr