Mobilno reciklažno dvorište u četvrtak u Ravnima

Mobilno reciklažno dvorište biti će sutra, u četvrtak (12.3.2020.), postavljeno u Ravnima, i to na ulazu u naselje. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšava radnik 1.MAJ-a koji dežura kraj MRD-a. Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. Već u petak mobilno reciklažno dvorište moći će te pronaći u Svetoj Marini, na parkiralištu kod stare recepcije autokampa.