Obavijest: mesnica “Jelen” prima narudžbe mesa za dostavu

Mesnica “Jelen” sa tržnice u Labinu do daljnjega će opskrbu mesa vršiti putem narudžbi za dostavu. Prema tome, cijenjeni kupci mogu telefonskim putem kontaktirati mesnicu, i to na brojeve 099/4220040 i 091/9121424.