Novi raspored odvoza miješanog komunalnog otpada za ulice K.Kranjca, A.Selana i Rudarsku

Obavještavamo korisnike iz ulica Karla Kranjca, Antona Selana i Rudarska da će se odvoz miješanog komunalnog otpada za korisnike sa spremnicima od 80, 120 i 240 litara ubuduće vršiti subotom, a ne srijedom kao do sada. Izuzetak su zgrade u Ulici A. Selana, tzv. “kazakape”, na kućnim brojevima od 1 do 6, gdje će se odvoz vršiti četvrtkom umjesto srijedom.