Raspored odvoza selektivnog otpada za 27.3.2020.

Sutra (petak, 27.3.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Presika,
  • Rogočana,
  • Kranjci.