Molimo korisnike da spremnike za pražnjenje pripreme dan ranije

Molimo naše korisnike da svoje spremnike sa otpadom koje žele predati na pražnjenje iznose na javnu površinu uvečer dan ranije, umjesto ujutro na dan odvoza. To se odnosi i na spremnike za miješani komunalni otpad, kao i na spremnike za odvojeno prikupljeni otpad, pa i na vrećice za prikupljanje papira i kartona, te stakla. Razlog je taj što, zbog mjera zaštite naših radnika od epidemije koronavirusa, naše posade izlaze na teren u različito vrijeme, pa neke posade vršiti odvoz kreću ranije nego inače (već u 4,30 sati ujutro). Stoga se kod mnogih korisnika pražnjenje sada vrši ranije nego inače.