Upute o načinu odlaganja otpada za osobe u samoizolaciji

Dodatne upute u vezi postupanja sa otpadom dostupne su za osobe koje se nalaze u samoizolaciji zbog potvrđene infekcije novim koronavirusom ili sumnje na infekciju. Takve osobe trebaju otpad odložiti u plastične vrećice za otpad i čvrsto zavezati, a nakon toga tu vrećicu ubaciti u drugu plastičnu vrećicu, te i nju čvrsto vezati. Nakon toga, tu vrećicu s otpadom potrebno je držati odvojeno od ostalog miješanog komunalnog otpada (MKO) najmanje 72 sati (odnosno, tri dana), a potom odložiti u spremnik za MKO.

Posebno je važno tako postupiti s osobnim otpadom kao što su papirnate maramice i otpad od čišćenja prostora. Također, razni proizvodi za jednokratnu upotrebu koje koriste osobe inficirane koronavirusom ili sa sumnjom na inficiranost (papirnati ručnici i maramice, te drugi proizvodi) ne smiju se odlagati u spremnike i vrećice za odvojeno prikupljanje otpada (papir i karton, plastična i miješana ambalaža).