Raspored odvoza selektivnog otpada za 16.4.2020.

Sutra (četvrtak, 16.4.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vinež: od raskrižja “Kožlje” do Doma kulture “Riko Milevoj”, uključujući Storo selo, Nove kući i cestu Vinež-Marciljani (Juraji),
  • Labin: ulice Zelenice, Karla Kranjca, Antona Selana i Rudarska.