Raspored odvoza selektivnog otpada za 22.4.2020.

Sutra (srijeda, 22.4.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Idrijska, Učka, Raška, Medulinska, Omladinska, Opatijska, Lošinjska, Creska, Plominska, Rudarska, te Gorenji Rabac i Obala maršala Tita.