Raspored odvoza selektivnog otpada za 30.4.2020.

Sutra (četvrtak, 30.4.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vinež: od raskrižja “Kožlje” do Doma kulture “Riko Milevoj” (uključujući Storo selo i Nove kući), te cesta Vinež-Marciljani (Juraji),
  • Labin: ulice Zelenice, Karla Kranjca, Antona Selana i Rudarska.