Raspored odvoza selektivnog otpada za 5.5.2020.

Sutra (utorak, 5.5.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PAPIR I KARTON (“plave vrećice”):

  • sva naselja Grada Labina,
  • naselje Raša.