Raspored odvoza selektivnog otpada za 9.5.2020.

Sutra (subota, 9.5.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Štrmac,
  • naselje Raša.