Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. (https://www.prvimaj.hr/).


STUPANJ USKLAĐENOSTI 
Mrežna stranica https://www.prvimaj.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan:

  • Korisnicima nije moguće promijeniti veličinu slova, kontrast, niti vrstu fonta jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica to ne podržava.
  • Pojedine slike nemaju prikladni alt atribut, kao ni kratak opis, ali služe kao popratni sadržaj teksta što znači da je iz teksta gotovo uvijek razvidna tema slika.
  • Tekst koji se želi naglasiti podebljan je, te posebno obojan, ali ne postoji mogućnost podcrtavanja u sustavu za objavu stranica.
  • Dio poveznica nije deskriptivan. Na naslovnoj stranici i stranici „Novosti“ za ulazak u članak potrebno je kliknuti na sličicu „Više“ ili na naslov članka, a radi preglednosti sadržaja nije pogodno dodavati deskriptivne poveznice. Tekst koji se prikazuje je članak ili dio članka, te se gubi sadržajni smisao ukoliko se dodaje deskriptivno upućivanje na poveznicu.
  • Veličina ikona, prostor oko njih, udaljenost klikabilnih elemenata i udaljenost od teksta nisu na preporučenoj razini jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica to ne podržava.
  • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica to ne podržava.
  • Dio postavljenih dokumenata nisu dostupni u strojno čitljivom obliku.

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.


PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI
Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. i partnerske treće strane.
Izjava je zadnji put preispitana 15. studenog 2020. Društvo će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@prvimaj.hr.


POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.