Izvješća o poslovanju i Planovi poslovanja

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. svake godine u posljednjem kvartalu priprema Plan poslovanja za iduću godinu, a tijekom godine priprema Izvješće o poslovanju za prethodnu godinu. Na ovoj stranici možete pronaći navedene dokumente, i to Planove poslovanja od 2016. do 2019. godine, te Izvješća o poslovanju od 2011. do 2017. godine. Izvješće o poslovanju za 2018. godinu biti će objavljeno u prvom kvartalu 2019. godine.

 

pdfAttach Plan poslovanja za 2019.


pdfAttach Plan poslovanja za 2018.


pdfAttach  Izvješće o poslovanju za 2017. god.

pdfAttach  Plan poslovanja za 2017.


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2016. god.

pdfAttach Plan poslovanja za 2016.

pdfAttach Izvješće o radu davatelja usluge za 2016.


pdfAttach  Izvješće o poslovanju za 2015. god.

pdfAttach Izvješće o radu davatelja usluge za 2015.


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2014. god.


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2013. god.


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2012. god.


pdfAttach Izvješće o poslovanju za 2011. god.