Radno vrijeme

Opći poslovi:

» ponedjeljak – petak: 7,00 – 15,00
» subotom, nedjeljom i praznikom: zatvoreno

Odlagalište Cere:

» ponedjeljak – petak: 07,00 – 15,00
» subota: 7,00 – 12,00
» nedjeljom i praznikom: zatvoreno

Reciklažno dvorište Starci:

» ponedjeljak – petak:  10,00 – 17,00
» subota: 8,00 – 13,00
» nedjeljom i praznikom: zatvoreno

Reciklažno dvorište Raša:

» ponedjeljak i petak: 13,00 – 17,00
» srijeda i subota: 10,00 – 14,00
» utorkom, četvrtkom i nedjeljom: zatvoreno

Pogrebne usluge:

» ponedjeljak – petak: 7,00 – 15,00
» subota: 7,00 – 12,00
» nedjeljom i praznikom: zatvoreno
» dežurstvo: 00,00 – 24,00 na telefon 052/852-015
» zaprimanje osmrtnica i sjećanja dolaskom u upravu groblja:
ponedjeljak – petak: 07,00 – 15,00 na tel. 052/495-577

Cvjetni studio La Fior (Stari grad, u sklopu Komemorativnog centra):

» ponedjeljak – petak: 8,00 – 17,00
» subotom: 8,00 – 15,00
» nedjeljom i praznikom: 8,00 – 13,00

Cvjetni studio La Fior (markat):

» utorak – subota: 6,30 – 13,00
» blagdanom, praznikom i nedjeljom: 6,30 – 12,00

Cvjetni studio ne radi ponedjeljkom, te na sljedeće neradne dane: Nova godina, Uskrs, Svi sveti i Božić.

Tržnica:

» ponedjeljak – subota: 6,30 – 13,00
» blagdanom, praznikom i nedjeljom: 6,30 – 12,00

Tržnica ne radi na sljedeće neradne dane: Nova godina, Uskrs, Svi sveti i Božić.