Podaci o količinama prikupljenog otpada

Podaci o količinama prikupljenog otpada od 2013. do 2017. godine.

 

Količine prikupljenog otpada 2013.-2017.