Podaci o količinama prikupljenog otpada

Podaci o količinama prikupljenog otpada od 2013. do 2018. godine, prema vlastitim evidencijama 1.MAJ-a d.o.o. Navedene su količine po vrstama selektivnog otpada, ukupne količine selektivnog otpada, količine miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, ukupne količine otpada, te udio selektivnog otpada u ukupno prikupljenom komunalnom otpadu.