Reciklažna dvorišta

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Mobilno reciklažno dvorište postavlja se u naselja koja zbog udaljenosti ne koriste reciklažno dvorište. Putem njega omogućava se prikupljanje većeg broja različitih vrsta otpada kao što su papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje, glomazni otpad. Na mobilnom reciklažnom dvorištu na raspolaganju je djelatnik zadužen za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.


RECIKLAŽNO DVORIŠTE  (Pulska bb)
Reciklažno dvorište otvoreno je 2. ožujka 2009. godine, a namijenjeno je isključivo građanima za izdvojeno odlaganje raznih vrsta otpadnih tvari koje nastaju u domaćinstvu. Smješteno je u Labinu (Pulska bb) a namijenjeno je građanima Grada Labina. Tu se ne vrši nikakva dodatna prerada otpada već je jedina funkcija skupljanje korisnog i problematičnog otpada. U reciklažnom dvorištu dežura radnik koji će pomoći građanima pravilno sortirati otpad.

Dvorište zauzima površinu od 625 m² s posebno uređenom prilaznom cestom, ulaznom rampom i manipulativnom površinom koja omogućava građanima ulaz, sortiranje i ubacivanje otpada u posebno označene kontejnere te neometan izlaz iz dvorišta.

Što građani mogu odložiti u našem reciklažnom dvorištu?

Građani mogu tijekom cijele godine besplatno odložiti pojedine frakcije otpada kao što su: papir i karton, plastika, staklo, najlonska folija, otpadno željezo i drugi metali, električna i elektronička oprema i uređaji, drvo (dijelovi namještaja), stare i istrošene baterije i akumulatori, automobilske gume, te otpadna jestiva i motorna ulja. Tako prikupljeni otpad na reciklažnom dvorištu, ovisno o vrsti, predaje se ovlaštenim sakupljačima na obradu.

Odlagati se može i problematični otpad kao što su lijekovi, pesticidi, kiseline, lužine i dr.


PRIVREMENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE – RAŠA

U naselju Raša (Ulica Nikole Tesle, iza upravne zgrade nekadašnje Prvomajske) smješteno je reciklažno dvorište koje je u upotrebi od prosinca 2013. godine. Reciklažno dvorište smješteno je na površini cca. 400 m2. Prostor je ograđen žičanom ogradom s jedne strane te je onemogućen pristup samoj lokaciji zbog konfiguracije terena. Ulaz u prostor reciklažnog dvorišta osiguran je kroz metalna vrata. Namijenjeno je stanovnicima Općine Raša koji u svojim domaćinstvima selektiraju otpad i kao takav ga odlažu u odgovarajuće spremnike. Opremljeno je ulaznom rampom i manipulativnom površinom koja omogućuje građanima ulaz, sortiranje i ubacivanje otpada u posebno označenim kontejnerima te neometan izlaz iz dvorišta. U reciklažnom dvorištu dežura radnik koji daje građanima upute o pravilnom sortiranju otpada.

Reciklažno dvorište opremljeno je kontejnerima zapremine 5m3:

  1. papir i karton – natkriveni,
  2. plastika,
  3. metal,
  4. staklo,
  5. glomazni otpad,
  6. tekstil – natkriveni.