Raspored odvoza otpada

4 RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA CIJELU LABINŠTINU


1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – GRAD LABIN (srpanj-rujan 2020.)


1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NASELJE RAŠA (srpanj-rujan 2020.)


1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NEDEŠĆINA, ŠTRMAC (srpanj-rujan 2020.)


Raspored za 2020. godinu (od listopada do prosinca):

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – GRAD LABIN (listopad-prosinac 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NASELJE RAŠA (listopad-prosinac 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NEDEŠĆINA, ŠTRMAC (listopad-prosinac 2020.)


Rasporedi koji su istekli:

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – GRAD LABIN (siječanj-ožujak 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – GRAD LABIN (travanj-lipanj 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NASELJE RAŠA (siječanj-ožujak 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NASELJE RAŠA (travanj-lipanj 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NEDEŠĆINA, ŠTRMAC (siječanj-ožujak 2020.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NEDEŠĆINA, ŠTRMAC (travanj-lipanj 2020.)

  RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – GRAD LABIN (veljača-ožujak 2020.)

  Slikovni rezultat za općina raša   RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – OPĆINA RAŠA (ožujak 2020.)

  Slikovni rezultat za općina raša   RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – OPĆINA RAŠA (lipanj 2020.)