Raspored odvoza otpada

4 RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA CIJELU LABINŠTINU


1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – GRAD LABIN (studeni-prosinac 2019.)


1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NASELJE RAŠA (studeni-prosinac 2019.)


1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NEDEŠĆINA, ŠTRMAC (studeni-prosinac 2019.)


Sljedeći rasporedi iz 2019. koji su precrtani više nisu aktivni, odnosno ti datumi su prošli:

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – GRAD LABIN (siječanj-lipanj 2019.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – GRAD LABIN (srpanj-prosinac 2019.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NASELJE RAŠA (siječanj-lipanj 2019.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NASELJE RAŠA (srpanj-prosinac 2019.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NEDEŠĆINA, ŠTRMAC (siječanj-lipanj 2019.)

1 2 3 RASPORED ZA SELEKTIVNI OTPAD – NEDEŠĆINA, ŠTRMAC (srpanj-prosinac 2019.)

mrd7  Labin_(grb) RASPORED POSTAVLJANJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – GRAD LABIN

mrd7  Labin_(grb) RASPORED POSTAVLJANJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – GRAD LABIN

mrd7 Labin_(grb) RASPORED POSTAVLJANJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – GRAD LABIN

mrd7   Image result for općina sveta nedelja  RASPORED POSTAVLJANJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – OPĆINA SV.NEDELJA

mrd7      RASPORED POSTAVLJANJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – OPĆINA KRŠAN

mrd7      RASPORED POSTAVLJANJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – OPĆINA KRŠAN

mrd7   Image result for općina raÅ¡a  RASPORED POSTAVLJANJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – OPĆINA RAŠA

mrd7  Image result for općina pićan  MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE – RASPORED ZA OPĆINU PIĆAN