O profitnom centru

Rukovoditeljica PC-a: Lori Luketa Dagostin, dipl.ing.pejz.arh.

E-mail: lori.luketa@prvimaj.hr

Mob.: 091/3333-721


Trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. Labin na području Grada Labina održava i oblikuje zelene površine ukupne površine 239.329 m2, koje obuhvaćaju područja Katura, Podlabina, Novih zgrada, Starog grada, Kapelice, Rapca i Vineža. Kao posebne cjeline mogu se izdvojiti travnjaci, cvjetne gredice, vaze i živice, kružni tokovi, šetnice u Rapcu, parkovi i groblja.

zelene1

Oblikovanje zelenih površina obuhvaća osmišljavanje i projektiranje parkova, javnih zelenih površina i dječjih igrališta,kako novih, tako i planiranje intervencija u postojećim. Te usluge vrši OJ Zelene površine.

Popis poslova održavanja je slijedeći: strojna košnja zelenih površina, odvoz i zbrinjavanje, okopavanje grmlja, perena i stablašica, prihranjivanje umjetnim gnojivima, te utovar i odvoz otpadnog organskog biljnog materijala, održavanje cvjetnih gredica, njihovo okopavanje, plijevljenje, prihranjivanje, zalijevanje i izmjena, nabavka sadnica, orezivanje trajnica i grmlja, redukcijska, profilna, sanitarna, pomladna, uzgojna i sanacijska sječa stablašica, grabljenje lišća i odvoz na deponiju. Projekti PC Zelene površine odnose se na oblikovanje i održavanje posebnih cjelina, kao što su kružni tokovi, parkovi, šetnice, riva u Rapcu, amfiteatar, dječja igrališta, vidikovac, groblje, komemorativni centar.

Intencija sadnje je korištenje što više višegodišnjih sadnica sa ciljem smanjivanja troškova u održavanju  zelenih površina. Pri izboru biljaka rukovodimo se pravilima struke: autohtone vrste, vrste koje podnose sušu i posebno dekorativne vrste.

Realizacija oblikovanja javnih i zelenih površina može se sagledati krozzelene2:

 1. Projektiranje novih zelenih površina i gredica,
 2. Preoblikovanje postojećih zelenih površina,
 3. Projektiranje i izrada sustava navodnjavanja.

Realizacija održavanja može se sagledati kroz:

 1. Operativno planiranje,
 2. Sadnja jednogodišnjih stabala,
 3. Sadnja grmlja,
 4. Sadnja stabala,
 5. Održavanje košnjom i odvozom zelenog otpada,
 6. Prihranjivanje tla i zaštita tretiranjem,
 7. Orezivanje, sječa i plijevljenje,
 8. Zalijevanje na deponiju.

Iste usluge na tržištu pruža OJ Hortikultura.