Objave

VAŽNA OBAVIJEST: Objave o pozivu na nadmetanje možete preuzeti na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (EOJN RH): https://eojn.nn.hr/ . Nakon otvaranja oglasnika u donjem lijevom uglu nalazi se tražilica objava (odabrati “jednostavna javna nabava”, a u rubrici “naziv naručitelja” upisati: 1.MAJ LABIN d.o.o.) putem koje možete pristupiti popisu svih objava o nadmetanju.


Naručitelj: 1.MAJ d.o.o., Labin dana 9.9.2021.:

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova na rekonstrukciji i opremanju ribarnice u sklopu tržnice Labin

Objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave možete vidjeti klikom na sljedeću poveznicu: 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5461057

Mapu 1 – Arhitektonski projekt – možete preuzeti ovdje.

Mapu 2 – Projekt termotehničkih instalacija – možete preuzeti ovdje.

Mapu 3 – Projekt vode i kanalizacije – možete preuzeti ovdje.

Mapu 4 – Elektrotehnički projekt – možete preuzeti ovdje.

Mapu 5 – Elaborat tehnologije – možete preuzeti ovdje.

Napomena o projektu:

Za projekt “Rekonstrukcija i opremanje ribarnice u sklopu tržnice Labin” dodijeljena je potpora u okviru FLAG Natječaja u okviru Mjere 3.1.1. „Ulaganja u objekte i prostore za prodaju ribe i drugih morskih proizvoda te u razvoj kratkih lanaca opskrbe“ FLAG-a „ALBA“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo koji se provodi kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. 

Iznos dodijeljene potpore je 3.157.345,16 kuna, a intezitet potpore iznosi 100%.


Naručitelj: 1.MAJ d.o.o., Labin dana 30.8.2021.:

Prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova na rekonstrukciji i opremanju ribarnice u sklopu tržnice Labin

Poziv na prethodno savjetovanje možete preuzeti ovdje.

Nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti ovdje.

Mapu 1 – Arhitektonski projekt – možete preuzeti ovdje.

Mapu 2 – Projekt termotehničkih instalacija – možete preuzeti ovdje.

Mapu 3 – Projekt vode i kanalizacije – možete preuzeti ovdje.

Mapu 4 – Elektrotehnički projekt – možete preuzeti ovdje.

Mapu 5 – Elaborat tehnologije – možete preuzeti ovdje.

Troškovnik rekonstrukcije ribarnice možete preuzeti ovdje.

Prijedlog ugovora o rekonstrukciji ribarnice možete preuzeti ovdje.

Troškovnik opremanja ribarnice možete preuzeti ovdje.

Prijedlog ugovora o opremanju ribarnice možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju možete preuzeti ovdje.


Naručitelj: 1.MAJ d.o.o., Labin dana 31.8.2020.:

Prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova na proširenju groblja Nedešćina

Poziv na prethodno savjetovanje možete preuzeti ovdje.

Nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti ovdje.

Građevinski projekt možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.

Situaciju proširenja groblja možete preuzeti ovdje.

Situaciju proširenja groblja – I. faze možete preuzeti ovdje.

Nacrt i iskaz armature možete preuzeti ovdje.

Presjek pristupnog puta možete preuzeti ovdje.

Presjek proširenja groblja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju možete preuzeti ovdje.


Naručitelj: 1.MAJ d.o.o., Labin dana 11.10.2018.:

Prethodno savjetovanje sa svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave velike vrijednosti polupodzemnih kontejnera (spremnika) za komunalni otpad sa sustavom kontrole ubacivanja otpada

Poziv na prethodno savjetovanje možete preuzeti ovdje.

Nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti ovdje.

Specifikaciju tehničkih karakteristika možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju možete preuzeti ovdje.


Naručitelj: 1.MAJ d.o.o., Labin dana 30.03.2018.:

Poziv za dostavu ponuda za postupak: Nabava guma za vozilo

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.


Naručitelj: 1.MAJ d.o.o., Labin dana 28.12.2017.:

Poziv na nadmetanje za postupak: Nabava usluga financijskog leasinga za nabavu vozila za skupljanje i odvoz komunalnog otpada sa ugrađenim sustavom za identifikaciju posuda za otpad

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (EOJN RH).


Naručitelj: 1.MAJ d.o.o., Labin dana 29.09.2017.:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave: Radovi na izgradnji mrtvačnice Sv.Lovreč

Poziv na prethodno savjetovanje možete preuzeti ovdje.

Nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti ovdje.

Arhitektonski projekt možete preuzeti ovdje.

Građevinski projekt možete preuzeti ovdje.

Projekt instalacija vode i kanalizacije možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju možete preuzeti ovdje.


Naručitelj: 1.MAJ d.o.o., Labin dana 21.03.2017.:

Poziv za dostavu ponuda za postupak: Nabava guma za vozilo

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.


Naručitelj: 1.MAJ d.o.o., Labin dana 17.02.2017.:

Poziv za dostavu ponuda za postupak: Nabava posuda za otpad 240, 660 i 1.100 litara

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.


Naručitelj: 1.MAJ d.o.o., Labin dana 13.02.2017. :

Poziv na nadmetanje za postupak: Nabava vozila za skupljanje i odvoz komunalnog otpada sa ugrađenim sustavom za identifikaciju posuda za otpad

Broj objave: 2017/S 0F2-0002519

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.

ESPD obrazac možete preuzeti ovdje.

Upit i pojašnjenje možete preuzeti ovdje.

Drugi upit i pojašnjenje možete preuzeti ovdje.


Naručitelj: 1.MAJ  d.o.o., Labin dana 14.09.2016.:

Poziv na nadmetanje u EOJN za postupak: Radovi na proširenju groblja Labin,

Broj objave: 2016/S 002-0020223.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.

Preostala dokumentacija:

prosirenje-groblja-12-09-2016-_-pgp

prosirenje-groblja-12-09-2016-podloge-situacija

prosirenje-groblja-12-09-2016-podloge-presjek-1

prosirenje-groblja-12-09-2016-podloge-profili-2

Napomena: Sukladno čl. 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 83/2013) u ovom postupku javne nabave, obavezna je elektronička dostava ponuda.


Naručitelj:  1.MAJ d.o.o. dana 29.01.2016.:

Poziv na nadmetanje za postupak:  Radovi na  izradi prilaznog puta i uređenje priobalnog pojasa na lokaciji Trget –  II faza

Broj objave: BN 12/16

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.

Model možete preuzeti ovdje.

Projekt možete preuzeti ovdje.


Naručitelj: 1.MAJ d.o.o. dana 29.12.2015.:

Poziv na nadmetanje za postupak: Nabava rezanog cvijeća i rezanog zelenila 

Broj objave: 2015/S 002-0039499

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.


Naručitelj : 1. MAJ d.o.o. dana 11.08.2015.:

Sukladno pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti objavljuje odgovor na upit potencijalnog ponuditelja.
Predmet nabave: Mobilno reciklažno dvorište za prikupljanje i privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog otpada na području Grada Labina
Odgovor možete preuzeti ovdje – pdfAttach_mala


Naručitelj : 1. MAJ d.o.o. dana 11.08.2015.:

Sukladno pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti objavljuje poziv za dostavu ponuda.
Predmet nabave: Mobilno reciklažno dvorište za prikupljanje i privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog otpada na području Grada Labina
Dokumentaciju možete preuzeti ovdje – zipAttach_mala


Naručitelj 1.MAJ d.o.o. dana 31.07.2015. poslao je na objavu u EOJN:

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku za postupak: Oprema za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu, Broj objave: 2015/S 014-0027335.
Dokumentaciju možete preuzeti ovdje – zipAttach_mala


Naručitelj 1.MAJ d.o.o. dana 23.07.2015. poslao je na objavu u EOJN:

Poziv na nadmetanje za postupak: Oprema za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu, Broj objave: 2015/S 002-0026589.
Dokumentaciju možete preuzeti ovdje – zipAttach_mala


Naručitelj 1.MAJ d.o.o. dana 16.07.2015.

Uvrstio je novi dokument (Odgovor na upit) za postupak Komunalna oprema za odvojeno prikupljanje otpada – kante i kontejneri za sakupljanje otpada na području Grada Labina.
Dokument možete preuzeti ovdje – pdfAttach_mala


Naručitelj 1.MAJ d.o.o. dana 14.07.2015.

Uvrstio je novi dokument (Izmjena dokumentacije) za postupak Komunalna oprema za odvojeno prikupljanje otpada – kante i kontejneri za sakupljanje otpada na području Grada Labina.
Dokument možete preuzeti ovdje – pdfAttach_mala


Naručitelj 1.MAJ d.o.o. dana 07.07.2015.

Uvrstio je novi dokument (Prilog dokumentaciji) za postupak Komunalna oprema za odvojeno prikupljanje otpada – kante i kontejneri za sakupljanje otpada na području Grada Labina.
Dokument možete preuzeti ovdje – pdfAttach_mala


Naručitelj : 1. MAJ d.o.o. dana 29.06.2015. poslao je na objavu u EOJN:

1. Poziv na nadmetanje za postupak: Komunalna oprema za odvojeno prikupljanje otpada – kante i kontejneri za sakupljanje otpada na području Grada Labina
Broj objave: 2015/S 002-0024030.
Dokumentaciju možete preuzeti ovdje – pdfAttach_mala


2. Poziv na nadmetanje za postupak: Komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Labina 

Broj objave: 2015/S 002-0024033.
Dokumentaciju možete preuzeti ovdje – pdfAttach_mala


Naručitelj : 1. MAJ d.o.o. dana 03.04.2015.:

Sukladno pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti objavljuje poziv za dostavu ponuda.
Predmet nabave: Nabava guma za vozila
Dokumentaciju možete preuzeti ovdje –  zipAttach_mala


Naručitelj : 1. MAJ d.o.o. dana 29.01.2015.:

Sukladno pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti objavljuje poziv za dostavu ponuda.
Predmet nabave: Radovi na iskopu temelja zida ispod stambeno poslovne građevine “Istra”
Dokumentaciju možete preuzeti ovdje –  zipAttach_mala


OBAVIJEST: Poziv na nadmetanje objavljen u EOJN

Naručitelj: 1. MAJ d.o.o. Labin objavio je dana 29.12.2014.:
Poziv na nadmetanje za postupak: Nabava rezanog cvijeća i rezanog zelenila
Broj objave: 2014/S 002-0059621.


Naručitelj : 1. MAJ d.o.o. dana 05.12.2014.:

Sukladno pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti objavljuje:
– Ispravak troškovnika za usluge osiguranja.
Dokumentaciju možete preuzeti ovdje –  zipAttach_mala


Naručitelj : 1. MAJ d.o.o. dana 03.12.2014.:

Sukladno pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti objavljuje poziv za dostavu ponuda.
Predmet nabave: Usluge osiguranja osoba, vozila i imovine
Dokumentaciju možete preuzeti ovdje –  zipAttach_mala


Naručitelj : 1. MAJ d.o.o. dana 27.11.2014.:

Poziv na nadmetanje za postupak: Nabava pogrebne opreme
Broj objave: 2014/S 002-0054802.


Naručitelj : 1. MAJ d.o.o. dana 24.10.2014.:

Sukladno pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti objavljuje poziv za dostavu ponuda.
Dokumentaciju možete preuzeti ovdje –  zipAttach_mala


Naručitelj : 1. MAJ d.o.o. objavio je dana 18.07.2014.:

Poziv na nadmetanje za postupak: Nabava usluga odobravanja dugoročnog kredita za financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta, sortirnice i pretovarne stanice na odlagalištu komunalnog otpada „Cere“, te pristupne prometnice
Broj objave: 2014/S 002-0034988.


1. MAJ d.o.o. objavio je dana 10.07.2014.:

Poziv na nadmetanje za postupak: Komunalna oprema – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada
Broj objave: 2014/S 002-0033800.


Objava: Poziv na nadmetanje za postupak: Komunalna oprema – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada

Broj objave: 2014/S 002-0024066.


OBAVIJEST: Poziv na nadmetanje objavljen u EOJN

Naručitelj: 1. MAJ d.o.o.
Je objavio “Poziv na nadmetanje”
Za postupak: Sanacija i rekonstrukcija odlagališta Cere, faza 2: formiranje platoa predviđenog za izgradnju reciklažnog dvorišta, sortirnice i pretovarne stanice sa svim infrastrukturnim sadržajima te izgradnja pretovarne stanice,
Broj objave: 2014/S 002-0013036.