Skupština društva i Nadzorni odbor

Skupštinu društva čine svi članovi društva, Grad Labin, Općina Raša, Općina Kršan, Općina Sveta Nedelja, Općina Pićan prema sljedećoj vlasničkoj strukturi:

  • Grad Labin                        62,10%
  • Općina Raša                     14,63%
  • Općina Kršan                   12,12%
  • Općina Sveta Nedelja      9,21%
  • Općina Pićan                    1,94%

 

Predsjednik Skupštine je:

Zoran Rajković (Grad Labin),

Članovi Skupštine su:

Glorija Paliska (Općina Raša), Roman Carić (Općina Kršan), Irene Franković (Općina Sveta Nedelja), Ivan Franković (Općina Pićan).

 

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora imenuju predstavnici vlasnika, dok je peti član, kao predstavnik radnika, imenovan od strane radničkog vijeća.

Predsjednik Nadzornog odbora je:
Silvano Vlačić

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora je:
Senad Pozderović

Članovi Nadzornog odbora su:
Valter Fornažar, Feručo Černjul, Korado Ružić.