PC Čistoća

Rukovoditelj PC-a: Branko Zulijani, struč.spec.oec.,bacc.ing.traff.

E-mail: branko.zulijani@prvimaj.hr

Mob.: 091/1285-925


kamion Cere

Profitni centar Čistoća u prosjeku broji 38 radnika uključujući rukovoditelja profitnog centra. Sastoji se od tri organizacijske jedinice: OJ Odvoz, OJ Zbrinjavanje otpada i OJ Javne površine. Javne površine pridodane su ovom PC-u u 2016. godini.

Poslovi ovog PC-a sastoje se od prikupljanja otpada na području Grada Labina i Općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan i njegovim gospodarenjem. U organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada uključeno je oko 12.300 korisnika. Koristan otpad odvojeno se prikuplja od miješanog komunalnog otpada. Otpad namijenjen odlaganju odlaže se na sanirano odlagalište komunalnog otpada Cere. Osim toga PC se bavi i pometanjem javnih površina.

 

  Najčešća pitanja i odgovori o novom sustavu gospodarenja otpadom (15.6.2018.)

Dodatak: Pojašnjenje o popunjavanju Izjave o načinu korištenja javne usluge