P.C. Čistoća

kamion CereProfitni centar Čistoća u prosjeku broji 38 radnika uključujući rukovoditelja i voditelja profitnog centra. Sastoji se od tri organizacijske jedinice: OJ Odvoz, OJ Zbrinjavanje otpada i OJ Javne površine. Javne površine pridodane su ovom PC-u u 2016. godini.

Poslovi ovog PC-a sastoje se od prikupljanja otpada na području Grada Labina i Općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan i njegovim gospodarenjem. U organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada uključeno je 11.559 korisnika od čega je oko 2700 sezonskih korisnika. Broj korisnika usluge odvoza je 11.559, od toga na Grad Labin otpada 6.350 korisnika, na Općinu Rašu 1.785 korisnika, na Općinu Kršan 1.463, na Općinu Sv. Nedjelja 1.341 i na Općinu Pićan 620 korisnika.Broj pravnih osoba i obrtnika koji su korisnici usluge sakupljanja i zbrinjavanja otpada je oko 840.

Koristan otpad odvojeno se prikuplja od miješanog komunalnog otpada. Otpad namijenjen odlaganju odlaže se na sanirano odlagalište komunalnog otpada Cere.