Izgradnja

odrzavanje2  odrzavanje1

Izgradnja se bavi radovima stručne i pravovremene sanacije te osigurava potreban alat i materijal za sanacije. Za Grad Labin i Općinu Raša održava dječja igrališta, plaže, staze, stepenice, ograde, potporne zidove, sistema za oborinsku odvodnju, obnavlja vertikalnu signalizaciju te održava i nabavlja novu urbanu opremu.