Mobilno reciklažno dvorište u petak u Gondolićima

Reciklažna dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u petak (25.6.2021.) biti će postavljeno u Gondolićima, kod groblja. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

U subotu će mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno u Presici. Idući tjedan na rasporedu su Ripenda Kras, Ripenda Kosi i Ripenda Verbanci.

(više…)

Više

Općina Pićan: Obavijest o planu podjele spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Općina Pićan

Općina Pićan nabavila je spremnike za odvojeno prikupljanje otpada „od vrata do vrata“ uz 85-postotno sufinanciranje putem Europske unije. Ovaj sustav „od vrata do vrata“ predviđa da korisnici (osim onih u većim višestambenim zgradama) imaju zasebne spremnike za odvojeno prikupljanje otpada. Tako će korisnicima biti dodijeljeni plavi spremnici za odlaganje papira i kartona, te žuti spremnici za odlaganje plastične i metalne ambalaže.

Nakon podjele, korisnicima će se ti spremnici naizmjenično prazniti svake srijede, tako da se prazni jednu srijedu plavi spremnik, a iduću srijedu žuti spremnik. To znači da se svaki spremnik prazni svaka dva tjedna. Za staklenu ambalažu i dalje će biti dostupni spremnici na dosadašnjim „zelenim otocima“ diljem općine.

Podjela spremnika započinje u ponedjeljak, 28. lipnja, a predviđa se podjela u roku od dva tjedna, te će biti obuhvaćeno 480 stalnih korisnika (povremenim korisnicima koji nemaju prebivalište u Općini Pićan spremnici će biti podijeljeni nakon toga). Podjela će se vršiti u popodnevnim satima. Plan podjele je sljedeći:

Više

Mobilno reciklažno dvorište od srijede na području Grada Labina, kreće u Rapcu

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u srijedu i četvrtak (9.-10.6.2021.) biti će postavljeno u Gornjem Rapcu. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Nakon toga, mobilno reciklažno dvorište biti će postavljeno u petak i subotu na Prohaski, na početku makadamskog puta, a u ponedjeljak kod restorana “Zelen draga”. Idući tjedan nastavljamo u Vinežu, Marcilnici, Kranjcima i Salakovcima.

Više

Mobilno reciklažno dvorište u četvrtak u Prtlogu

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u četvrtak (24.6.2021.) biti će postavljeno u Prtlogu, na ulazu u naselje. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Nakon toga, u petak će biti postavljeno u Gondolićima, a u subotu u Presici.

(više…)

Više

Ostale vijesti

Skip to content