Odlagalište komunalnog otpada Cere

Sanacija i rekonstrukcija odlagališta komunalnog otpada Cere

Projekt sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere započeo je 2004. godine izradom projektno-tehničke dokumentacije. U skladu s njom, uslijedila je realizacija I. faze prilikom čega je izvršena sanacija samog tijela odlagališta (iskop, preslagivanje, te vraćanje otpada na uređenu plohu s nepropusnim brtvenim slojem). U II. fazi izgrađena je pretovarna stanica kao dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. Ta je pretovarna stanica u stalnoj upotrebi od sredine 2018. godine. U idućim fazama projekt još predviđa izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta i sortirnice, te zatvaranje odlagališta.

Opremanje reciklažnog dvorišta

Postojeći plato predviđen za reciklažno dvorište opremio bi se nakon faze zatvaranja odlagališta potrebnom opremom financiranom iz vlastitih sredstava. Dobava nove opreme za uređenje platoa procjenjuje se u iznosu od 40.000 EUR bez PDV-a.

Izgradnja sortirnice

Izgradnjom i opremanjem sortirnice vršilo bi se dodatno sortiranje prethodno odvojeno sakupljenog otpada. Radi se, prije svega, o vrijednim sekundarnim sirovinama kao što su papir, plastika i aluminijske limenke. Prema potrebi, moguće je dodatno sortiranje i drugih korisnih komponenti iz komunalnog otpada. Po sortiranju, otpad će se balirati i predavati kao sekundarna sirovina. Predviđena oprema sortirnice su dozirni transporter, sortirna linija, kontejneri u kojima se vrši sortiranje otpada, te preša. U samoj hali sortirnice predviđeno je privremeno skladištenje odvojenog i baliranog otpada, te transport viličarem. Izrada glavnog projekta za sada je odgođena iz razloga što je u izradi studija gospodarenja otpadom na području Istarske županije u kojoj će se definirati lokacije zajedničkih sortirnica. Ukoliko prema toj studiji lokacija i gabariti sortirnice u Labinu zadovolje, krenuti će se sa izmjenama glavnog projekta i prijavom projekta na EU fondove. U tom slučaju, ovu 1.062.000 EUR bez PDV-a vrijednu investiciju financiralo bi se u udjelu od 85% putem EU bespovratne potpore, a preostalih 15% osigurati će se kreditom kojega će se otplaćivati namjenskim dodatkom za sanaciju i izgradnju odlagališta.

Zatvaranje odlagališta

Zaključkom Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije od 11. prosinca 2020. pokrenut je postupak provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih 1. MAJ-u d.o.o. dozvolom za gospodarenje otpadom revidiranom rješenjem od 27. ožujka 2020. godine. Revizijom dozvole regulirati će se rok za prestanak odlaganja odnosno njegovog zatvaranja. Zbog toga je u travnju 2021. godine pokrenut postupak izrade projektne dokumentacije za zatvaranje odlagališta. Slijedi izrada glavnog projekta za što se planira izdvojiti 6.371 EUR bez PDV-a.

Projekt zatvaranja odlagališta također se planira prijaviti za EU bespovratne potpore čime bi na taj način financiralo 85% troškova projekta.

Više

Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu

Kako bi se izgradila i povećala svijest građana čitave Labinštine o odgovornom postupanju s otpadom, osmišljen je projekt Zelene navike za održivu Labinštinu. Projektom se educiralo građane o sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. U projekt su se uključili Grad Labin i sve općine Labinštine, a tijekom provođenja projekta definirali su se vizualni identitet kampanje, organizirale praktične radionice u vrtićima i školama te educiralo građane putem medija i vodiča o postupanju s otpadom. Ukupna vrijednost projekta je 583.808,54 kuna, od čega odobrena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU iznose 496.237,25 kuna. Projektu je dodatno odobreno još 52.542,77 kuna iz sredstava Fonda Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. Projekt je realiziran tijekom 2019. godine.

 

Web stranica projekta: www.zelene-navike.hr

Publikacije projekta (brošure, leci): www.zelene-navike.hr/publikacije

(više…)

Više

Ulaganja u groblja

Projektna dokumentacija za proširenje groblja Labin

Tijekom 2021. godine izrađen je idejni projekt i izdana lokacijska dozvola. Groblje se planira širiti na parceli iza i s desne strane Komemorativnog centra u smjeru jugoistoka, a projektnom dokumentacijom osim formiranja zemljanih grobnih mjesta, grobnica i niša, planirati će se i arhitektonsko te hortikulturno uređenje. Izvođenje radova odvijat će se u fazama prema potrebama i cjelinama definiranim projektnom dokumentacijom. Tijekom 2023. godine očekuje se rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a 2024. godine početak radova.

Proširenje sjeveroistočnog ruba groblja Labin

Tijekom ljeta 2022. izvedeni su radovi na proširenju groblja Labin na njegovom sjeveroistočnom rubu. Izgrađeno je novih 12 grobnica, 12 jednostrukih niša i 12 dvostrukih niša. Radovi uključuju i kamenorezačke radove, a investicija je vrijedila 74.445,75 EUR bez PDV-a.

Tijekom 2023. godine sjeveroistočni rub groblja dodatno je proširen. Izgrađeno je novih 20 grobnica i 60 m2 novog dijela staza. Investicija je vrijedila 59.650,00 EUR bez PDV-a.

Nove grobnice na groblju Sveti Martin

Na groblju u Svetom Martinu izgrađeno je 2020. godine 30 novih grobnica čime se zadovoljava potražnja za dodatnim kapacitetom. Grobnice su sagrađene na najnovijem dijelu groblja nasuprot polja sa zemljanim grobovima. Tijekom 2022. godine na tom dijelu groblja izvršeno je popločavanje staza.

Proširenje groblja u Nedešćini

U 2018. godini dovršena je izrada projektne dokumentacije i dobivena je građevinska dozvola za proširenje groblja u Nedešćini. Projektom je formirana nova parcela veličine oko 3.500 m2 na jugoistočnoj strani do postojećeg zida groblja. Radovi na I. fazi, vrijedni 119.419,20 EUR bez PDV-a, započeli su krajem 2020. godine. Radovi I. faze uključivali su rušenje dotrajaloga zida na postojećem groblju, izgradnju novoga pristupnoga puta dužine 83 metara, izgradnju novih ogradnih zidova, izgradnju staza prema novim grobnim mjestima, te gradnju novih 89 ukopnih mjesta u tri reda i 26 grobnica. Proširenjem se planira izgraditi ukupno 72 jednostrukih grobnica, 30 niša za urne, kosturnica, te će se formirati polja za 161 ukopno mjesto. Staze unutar groblja planiraju se opločiti betonskim opločnicima, a planirana je i rasvjeta uzduž pristupnog puta i na glavnoj stazi groblja, te postava dvije vrtne slavine za potrebe groblja. Ukupna vrijednost projekta je 422.538,55 EUR bez PDV-a. Sredstva planiraju zajednički osigurati 1.MAJ d.o.o. i Općina Sveta Nedelja.

(više…)

Više

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na Labinštini

Tijekom 2020. godine 1.MAJ prijavio je projekt nabave dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada na poziv za EU bespovratnu potporu. Ukupno zatražena potpora iznosi 1,3 milijuna kuna. Tijekom 2020. stigla je pozitivna evaluacija projekta, te je tijekom 2021. godine projekt proveden. Očekuje se da će time 1.MAJ prikupiti veću količinu odvojenog otpada i tako osigurati daljnje povećanje stope odvajanja otpada na Labinštini. Više o projektu…

(više…)

Više

Rekonstrukcija i opremanje ribarnice u sklopu tržnice Labin

Početkom 2019. godine 1.MAJ je pristupio izradi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje ribarnice u sklopu gradske tržnice u Labinu. Objekt ribarnice posljednji je put rekonstruiran 1994. godine.  Provedbom projekta “Rekonstrukcija i opremanje ribarnice u sklopu tržnice Labin” rekonstruirani su poslovni prostori (2) i pultovi za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture (6) te objekt brze prehrane (1) koji u svojoj ponudi ima lokalne proizvode ribarstva i akvakulture, a nalazi se u ribarnici. Jedan poslovni prostor pretvoren je u spremište za zajedničku opremu.

Objekt ribarnice opremljen je raznom opremom kako bi se osigurali veći higijenski standardi: novim vrstama pultova (neutralne inoks vitrine), visećim vagama, inoks radnim stolovima, te rashladnim ormarima za korisnike (za svakog korisnika). Nabavljen je i ledomat za sjeckani led (zajedno sa depozitom) koji je na raspolaganju i lokalnim ribarima LAGUR područja, čime se omogućuje dugotrajnije zadržavanje svježine ulova prilikom plasmana ribe i morskih plodova. Prostor objekta brze prehrane također je dobio novu opremu za pružanje usluga, kao i odgovarajuće visoke stolove u prostoru za konzumaciju.

Projektom se želi doprinijeti uvjetima rada ribara, odnosno njihovoj prodaji proizvoda ribarstva i akvakulture, dostupnosti lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture lokalnom stanovništvu i turistima, te promociji lokalnog ribarstva FLAG područja.

Za rekonstrukciju i opremanje ribarnice 1.MAJ je osigurao bespovratna sredstva Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a kroz prijavu na natječaj za potpore koji je proveo FLAG “Alba”. Ukupna vrijednost ovog EU projekta je 3.091.173,70 kuna. EU sufinanciranje iznosi 2.627.497,64 kuna, a RH sufinanciranje iznosi 463.676,06 kuna. Intenzitet potpore iznosi 100%.

Potpisivanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljima za radove na rekonstrukciji i za opremanje izvršeno je 16.12.2021. godine. Za izvođenje radova odabran je ponuditelj Premec j.d.o.o., a za opremanje Fusio d.o.o.

Uvođenje u posao rekonstrukcije obavljeno je 10.1.2022. godine. Rok za izvođenje radova bio je 110 dana, a za nabavu opreme 90 dana od dana potpisivanja ugovora uz ugradnju opreme u skladu s dinamikom samih radova na rekonstrukciji. Prodaja u ribarnici počela je 26.5.2022. godine.

Aktivnosti tržnice i ribarnice možete pratiti i na Facebook stranici “Markat-Labin“.

Aktivnosti Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Alba” možete pratiti na njihovoj web stranici http://flagalba.hr/

(više…)

Više

Nabava energetski učinkovitih vozila

1.MAJ-u odobrena je potpisivanjem ugovora 24.11.2021. godine bespovratna potpora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u iznosu od 190.958,20 kuna za nabavu triju energetski učinkovitih vozila. Radi se o nabavi potpuno električnih vozila. Među njima je specijalno vozilo za čišćenje javnih površina opremljeno usisavačem (kategorija N1), zatim manje teretno vozilo – kombi (kategorija N1), te jedan osobni automobil (kategorija M1). Potpora FZOEU-a može iznositi do 40% vrijednosti vozila, odnosno do maksimalno 70.000 kuna po vozilu kad su u pitanju potpuno električna vozila. Stoga je FZOEU odobrio maksimalnu potporu po 70.000 kuna za oba vozila kategorije N1, dok nam je za vozilo kategorije M1 odobreno maksimalnih 40% vrijednosti (50.958,20 kuna), s obzirom da potpora ne dostiže 70.000 kuna. 1.MAJ dužan je vozila nabaviti u roku od 12 mjeseci.

Nakon provedenog postupka javne nabave potpisani su ugovori s dobavljačima za nabavu sljedećih električnih vozila:

  • osobno vozilo Renault twingo
  • teretno vozilo Renault kangoo
  • specijalno vozilo Goupil G4 L kombinirani kiper sa sustavom za skupljanje lišća.

Vrijednost vozila je 643.410,35 kuna bez PDV-a.

(više…)

Više

Skip to content