Objavljen jumbo plakat koji promiče recikliranje otpada

Na gradskom panou na skretanju u Rudarsku ulicu u Labinu objavili smo jumbo plakat koji promiče recikliranje otpada. Najvažnija je poruka: “Na mladima svijet ostaje – reciklirajmo za nadolazeće generacije“. Budimo svijesni da odvajanje otpada, i to isključivo pravilno, stvara podlogu za kvalitetniji život naših potomaka. Neodgovornost prema okolišu sada – donosi velike probleme sutra. Primjerice, u spremnike za plastiku, papir i staklo ne ubacujemo bilo što. U njih ne ubacujemo madrace, zeleni otpad, ostatke hrane, zauljeni otpad, tekstil i sl. To, naime, stvara velike probleme u daljnoj obradi odvojenog otpada, čak toliko da postaje nemoguće obraditi ga. Osim toga, takvo ponašanje stvara nepotrebne troškove lokalnoj zajednici, a lokalna zajednica su građani. Recikliranje znači iskorištavanje svega onoga što je moguće ponovno iskoristiti. Dobrobiti su vrlo jasne: štednja ograničenih prirodnih resursa koji su nam inače potrebni za nove proizvode, štednja energije, pomaže zaštiti okoliša, smanjuje se količina trajno odloženog otpada, a također i smanjuje troškove, uz stvaranje novih (zelenih) radnih mjesta. Stoga, dajmo sve od sebe, isključivo pravilno odvajajmo osnovne frakcije otpada u kućanstvu: papir i karton, plastičnu i metalnu ambalažu, te staklo. Ostale posebne vrste otpada poput krupnog otpada, baterija, velikih komada plastike, zrcala, prozorskog stakla, elektroničkog otpada, otpadnog ulja, tekstila i sl. možete besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu (Pulska bb, Labin) i u mobilnim reciklažnim dvorištima. Stvorimo zelene navike za održivu Labinštinu.

Skip to content