Mobilno reciklažno dvorište idućih dana u Plominu

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) biti će postavljeno idućih dana u Plominu, kod groblja. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a. 

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Nakon Plomina, MRD-om ćemo posjetiti i Vozilići, Kožljak, Šušnjevicu, Čepić, Lazarići i Paroni.

Skip to content