Mobilno reciklažno dvorište u ponedjeljak u Ripendi Kras

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u ponedjeljak (28.6.2021.) biti će postavljeno u Ripendi Kras, kod bivše škole. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

U utorak će mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno u Ripendi Kosi, a u srijedu u Ripendi Verbanci.

Skip to content