Labinu bespovratna potpora za komunalnu opremu i sanaciju divljih odlagališta!

Ovih dana Grad Labin zaprimio je dvije nove odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojima se odobravaju bespovratna sredstva za dva nova projekta Grada Labina u iznosu većem od 520 tisuća kuna. Radi se o projektima za sufinanciranje nabave nove komunalne opreme i projekt sanacije divljih odlagališta otpada, oba projekta bit će sufinancirana s 40% sveukupne vrijednosti projekta.

Tako je za projekt sufinanciranja nabave komunalne opreme odobren iznos u visini od 435.473,15 kn dok je ukupna vrijednost projekta 1.088.682,88 kn. Projekt će se financirati u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U sklopu projekta nabavit će se šest kompleta polupodzemnih spremnika za selekciju otpada: duo papir/staklo i plastika s otpadomjerima. Isti će biti postavljeni na lokacijama u četvrti Kature – nove zgrade, Ul. Slobode u Labinu, dvije lokacije u Ul. Omladinskoj u Rapcu, te dvije lokacije u Ul. Opatijskoj u Rapcu. Osim polupodzemnih kontejnera nabavit će se i 200 kompostera zapremine 400 litara te šest komunalnih kontejnera za reciklažno dvorište u Labinu zapremine 5 metara kubnih.

Drugi projekt kojem je odobreno sufinanciranje jednako je važan, radi se o sanaciji divljih odlagališta otpada na četiri lokacije diljem grada. Sveukupni trošak projekta s PDV-om iznosi 217.092,50 kn, a sufinancira se u iznosu od 86.837,00kn u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Ovim će projektom biti u potpunosti sanirana odlagališta otpada na lokacijama Marciljani, Mateš, Tonci i uz prometnicu Labin – Raša na kojima se nalaze ilegalna odlagališta otpada.

Grad Labin i ovim putem apelira na građane da za deponiranje otpada koriste usluge reciklažnog dvorišta u Labinu i trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. Labin,  obzirom da sanacija divljih odlagališta zahtjeva financijska sredstva iz Proračuna Grada kao i sredstva FZOEU-a koja su mogla biti utrošena na drukčiji način.

Skip to content