Najčešća pitanja i odgovori

Korisnici i građani katkad imaju nejasnoća oko raznih pitanja koja se dotiču 1.MAJ-a, u vezi gospodarenja otpadom, održavanja zelenih i javnih površina, pogrebnih usluga i dr. Neka od najčešćih pitanja donosimo u nastavku, pročitajte više…

ČISTOĆA – GOSPODARENJE OTPADOM

 1. Kako se obračunava odvoz otpada?

Korisnicima se naplaćuje odvoz miješanog komunalnog otpada. To je ostatni otpad kojeg nije moguće reciklirati. Takav otpad se na lokaciji Cere pretovaruje u posebne prikolice kojima se zatim odvozi u Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO).

U obračun ulaze operativni troškovi cijelog sustava organizacije odvoza, a takav trošak se naziva „Cijena minimalne javne usluge”. Ona je jednaka za svako kućanstva. Jednaka cijena zakonska je obveza, bez obzira na broj članova kućanstva ili površinu stambenog prostora.

Dodatno, u obračun ulazi količina miješanog komunalnog otpada koji se kod korisnika prikupi i potom pretovaruje za ŽCGO. Taj iznos ovisi o volumenu spremnika za miješani komunalni otpad kojeg korisnik koristi i broju odvoza u obračunskom razdoblju (mjesecu). Tim iznosom pokrivaju se troškovi zbrinjavanja tog otpada ŽCGO-u. Taj trošak se naziva „Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada“. Pojednostavljeno, postoji iznos koji se plaća svaki mjesec (Cijena minimalne javne usluge) i iznos koji varira ovisno o broju odvoza (Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada“), a broj odvoza regulira korisnik predajom spremnika na pražnjenje iznošenjem istog na javnu površinu.

Odvoz odvojenog otpada (plastična i metalna ambalaža, papir i karton, staklena ambalaža) od korisnika iz kategorije kućanstvo se ne naplaćuje jer je trošak uračunat u cijenu minimalne javne usluge.

Cjenik možete pogledati ovdje: https://prvimaj.hr/wp-content/uploads/2023/05/1.-Cjenik-prikupljanja-MKO_1.6.2023.pdf

Informativni izračun možete i sami izračunati pomoću kalkulatora: https://prvimaj.hr/wp-content/uploads/2023/08/Kalkulator-cijena-1.MAJ-E_1.8.2023..xlsx

 1. Gdje mogu predati posebne vrste otpada?

1.MAJ vodi reciklažno dvorište u Labinu (Starci, Pulska ulica bb nedaleko Veterinarske stanice). Ondje od fizičkih osoba besplatno zaprimamo 48 vrsta otpada, uključujući glomazni otpad (poput starog namještaja), kućanske aparate, bijelu tehniku, velike komade plastike i kartona, staklo, stara jestiva i motorna ulja, baterije, pesticide, stare lijekove, žarulje, gume i dr.

Glomazni otpad može se zbrinuti i na komunalnom odlagalištu Cere, gdje se veće količine odloženog glomaznog otpada naplaćuje sa 2,22 EUR po m3. Pravne osobe i obrti glomazni otpad i građevinski otpad također mogu zbrinuti na toj lokaciji, uz naplatu prema cjeniku.

Napomena: u posebne vrste otpada ne spada reciklabilni otpad iz kućanstva, a to su plastična i metalna ambalaža, papir i karton, te staklena ambalaža, a za koje su korisnicima podijeljeni odgovarajući spremnici (žuti i plavi spremnici), te vrećice (plave i zelene) ili su postavljeni veći spremnici na javnim površinama u naseljima. Više o reciklažnom dvorištu ovdje: https://prvimaj.hr/?page_id=273.

 1. Gdje se odlaže staklena ambalaža?

Za prikupljanje staklene ambalaže postavljeni su brojni namjenski spremnici (crni spremnici sa zelenim poklopcem ili pak bijeli spremnici u obliku “zvona”) na javne površine diljem Labinštine. Također, svi kompleti polupodzemnih spremnika uključuju i spremnik za staklenu ambalažu. Stoga se staklena ambalaža više ne prikuplja “od vrata do vrata” svaka dva tjedna putem namjenskih zelenih vrećica.

 1. Imamo li pravo na besplatan odvoz glomaznog otpada?

Svaki korisnik ima pravo jednom godišnje na besplatni odvoz glomaznog otpada s kućnog praga, i to u količini od 1 m3. Odvoz je moguće naručiti od 1. listopada do 30. lipnja svake godine. Naručivanje je moguće i ispunjavanjem obrasca na našim stranicama: https://prvimaj.hr/?page_id=9107 , telefonom (855-375) i e-mailom (toni.verbanac@prvimaj.hr).

 1. Možemo li naručiti odvoz većih količina glomaznog otpada?

Tu uslugu nudimo tako da korisnicima dostavimo kontejner zapremnine 5 m3. Nakon što korisnici iskoriste (napune) kontejner, ponovno ga preuzimamo i zbrinjavamo glomazni otpad. Obrazac za naručivanje kontejnera dostupan je na: https://prvimaj.hr/?page_id=9105. Usluga se naplaćuje prema važećem cjeniku, a ovisi o lokaciji (zoni) na koju je potrebno dostaviti kontejner: https://prvimaj.hr/wp-content/uploads/2023/08/8.Cjenik-usluge-dostave-kontejnera-5m3_1.8.2023..pdf.

 1. Gdje mogu vidjeti raspored odvoza otpada?

Na web stranicama 1.MAJ-a postoji sekcija „Raspored odvoza otpada“ gdje se može pronaći raspored odvoza miješanog komunalnog otpada, kao i raspored odvoza odvojeno prikupljenog otpada. U pravilu, miješani komunalni otpad odvozi se jednom tjedno, a odvojeno prikupljeni otpad svakih dva tjedna. U ovoj sekciji također možete pronaći i raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta. Poveznica na sekciju je ovdje: https://prvimaj.hr/?page_id=277.

 1. Kada se postavljaju mobilna reciklažna dvorišta i kamo?

Mobilna reciklažna dvorišta (MRD) postavljaju se u dogovoru i prema nalogu Grada Labina i općina Labinštine. Raspored lokacija i datuma postavljanja MRD-a izabiru Grad Labin i općine Labinštine, a 1.MAJ potom postavlja MRD na lokacijama te osigurava radnika koji dežura i pomaže korisnicima. Predaja otpada je besplatna, koristiti ga ne mogu pravne osobe i obrti. Važno je napomenuti da u MRD, kao ni na reciklažnom dvorištu, nije moguća predaja miješanog komunalnog otpada.

 1. Nitko ne živi u nekretnini, ali svejedno moram plaćati račune?

To nije potpuno točno. Zakon nalaže da sve nekretnine koje se koriste moraju također koristiti i javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Dakle, da korisnici podmiruju cijenu minimalne javne usluge.

Međutim, ukoliko se nekretnina zaista uopće ne koristi, tada se ukida i obaveza plaćanja minimalne javne usluge. Nekorištenje nekretnine dokazuje se evidencijom potrošnje vode i/ili struje iz koje je razvidno da unatrag godine dana nije bilo potrošnje.

 1. Spremnik za miješani komunalni otpad ima premali volumen, što mogu učiniti?

Ukoliko je korisniku potreban spremnik većeg volumena, to uvijek može zatražiti od 1.MAJ-a. Primjerice, ukoliko koristi spremnik od 80 litara i smatra da bi mu bolje došao spremnik od 120 litara, tada to može zatražiti. Kad počne koristiti veći spremnik, korisnik tada plaća drugačiju cijenu odvoza („cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada“).

Zahtjev za promjenu volumena spremnika možete pronaći ovdje: https://prvimaj.hr/wp-content/uploads/2021/01/Zahtjev-za-izmjenu-spremnika-2020.pdf. Nakon toga ispunjenog ga možete poslati poštom (Vinež 81, Labin) ili e-mailom (info@prvimaj.hr).

 1. Hoćete li korisnicima podijeliti besplatne kompostere?

Podupiremo korisnike da nabave kompostere, da kompostiraju i da tako smanje komponentu biootpada u svom kućnom miješanom komunalnom otpadu. Na žalost, nismo u mogućnosti svim korisnicima nabaviti i podijeliti kompostere. Ukoliko pronađemo način da osiguramo sufinanciranje nabave kompostera, tada će i to biti moguće. U međuvremenu, određeni broj kompostera za svoje građane nabavili su Grad Labin (200 komada) i Općina Sv. Nedelja (50 komada) uz bespovratnu potporu FZOEU-a.


ZELENE I JAVNE POVRŠINE

 1. Proljeće je u tijeku, ali 1.MAJ rijetko kosi i održava zelene i javne površine. Zašto?

Održavanje zelenih i javnih površina 1.MAJ obavlja na temelju dogovora sa Gradom Labinom, Općinom Raša i Općinom Sveta Nedelja. Intenzitet košnje, orezivanja, uređivanja cvjetnih gredica, pometanja ulica i trgova i slično ovisi isključivo o tim dogovorima. Naime, jedinice lokalne samouprave financiraju te poslove i daju naloge. Na temelju tih prihoda, 1.MAJ formira radne resurse i zapošljava radnu snagu koja će raditi na tim poslovima. Ukoliko JLS-i procijene da zbog određenih okolnosti moraju smanjivati proračunska izdvajanja za te svrhe, tada se dogovara nešto manji obim radova. Pozitivna je činjenica da rijeđa košnja povoljno djeluje na biosustav i njegovu raznolikost.

 1. Kraj zgrade je gustiš ili drvo koje se suši, zašto to ne uklonite?

Poslove održavanja i uređivanja zelenih površina radimo prema ugovorima s JLS-ima. Ovakve vanredne zahvate radi se prema nalozima JLS-a, a koji to zatim plaćaju iz proračunskih sredstava. Građani se mogu obratiti svojoj JLS i predstaviti problem, a tada JLS odlučuje hoće li dati nalog 1.MAJ-u da izvrši zahvat.

 1. Da li 1.MAJ može održavati moju okućnicu?

Da. Ukoliko imate zahtjevnu okućnicu oko obiteljske kuće, kuće za odmor ili poslovnog prostora, uvijek možete kontaktirati 1.MAJ i zatražiti ponudu za održavanje i uređivanje. Takvo što posebno je pogodno i za pravne osobe kojima tada održavanje ulazi u priznati trošak. Pogodno je i za osobe koje žive daleko od svojih nekretnina na Labinštini, a žele da netko od povjerenja redovito održava okućnicu. Potrebno je kontaktirati PC Zelene i javne površine. Više o tom odjelu na: https://prvimaj.hr/?page_id=372.

 1. Potrebno nam je očistiti parkiralište ili drugu tvrdu podlogu oko zgrade. Možemo li koristiti usluge vaše strojne čistilice?

Da. Naše strojne čistilice efikasno čiste ulice, nogostupe i trgove. Ukoliko želite naručiti čišćenje, primjerice, parkiralište oko vaše poslovne zgrade ili kakvu drugu tvrdu površinu, slobodno zatražite ponudu. Cijena sata rada strojne čistilice je 47,78 EUR bez PDV-a.

 1. Sve je manje koševa za otpatke na javnim površinama. Zašto se uklanjaju?

Koševi za otpatke na javnim površinama (trgovima, uz šetnice i sl.) su urbana oprema koju postavljaju JLS-i iz svojih proračunskih sredstava. Također, pražnjenje tih koševa plaćaju JLS-i ili turističke zajednice. U skladu s tim, i uklanjanje koševa s javnih površina događa se u dogovoru s JLS-ima i TZ-ima.

Najveći je problem u tome što se na pojedinim lokacijama učestalo odlaže prevelika količina otpada. To znači da pojedinci odlažu miješani komunalni otpad iz svojih kućanstava što je nepropisno odlaganje otpada i što nagrđuje lokacije na kojima se to događa. Kako bi se to spriječilo, na pojedinim lokacijama koševi su otklonjeni.


CVJETNI STUDIO LA FIOR

 1. Gdje se može saznati radno vrijeme vaših cvjećarnica?

Radno vrijeme najbolje je provjeriti na našim web stranicama, i to na ovoj poveznici: https://prvimaj.hr/?page_id=141. Također, telefonski se možete raspitati na 052/852-288 ili putem Facebook stranice Cvjetnog studija La Fior.

Naš cvjetni studio u Starom gradu radno vrijeme obično prilagođava sezonskim potrebama.

 1. Nudite li usluge postavljanja cvjetnih aranžmana na grobnim mjestima za nas koji ne živimo u Labinu i ne možemo osobno odnijeti cvijeće?

Naš Cvjetni studio La Fior nudi tu uslugu. Moguće je naručiti neki postojeći aranžman ili definirati neki drugačiji aranžman. Potrebno je kontaktirati nas na 052/852-288 kako bismo ugovorili narudžbu i definirali način plaćanja te zatim tu uslugu izvršimo. Moguće je postaviti i svijeće, uklanjati staro cvijeće, dogovoriti redovito mjesečno čišćenje grobnog mjesta i sl.

 1. Imate li dostavu cvijeća?

Nemamo organiziranu stalnu dostavu cvijeća, ali ako smo ikako u mogućnosti, rado ćemo cvijeće dostaviti. Posebice nam je drago kad dostavom iznenadimo neku osobu kojoj cvijeće šalje druga njoj draga osoba, primjerice povodom rođendana.


POGREBNE USLUGE

 1. Nudite li uslugu nošenja lijesa na sprovodima?

Nudimo i takvu dodatnu uslugu. U tom slučaju angažiramo osobe koje će nositi lijes iz odarnice do pogrebnih kolica, a zatim i prenijeti lijes na samom groblju u grobno mjesto/grobnicu.

 1. Zašto nema raspoloživih novih grobnica za kupnju?

Na žalost, nerijetko je za izgradnju novih grobnica potrebno realizirati investiciju u proširenje groblja, a to obično zajednički čine JLS-i i 1.MAJ, kada financijske mogućnosti poslovanja dopuštaju. Proteklih godina proširena su groblja u Labinu, Nedešćini, Martinskom, Sv. Lovreču i Skitači. Neka groblja, poput Ripende, Rapca i Drenja imaju vrlo ograničene mogućnosti širenja ili ih uopće nemaju. U slučajevima kada nema grobnica na raspolaganju, vodi se lista zainteresiranih korisnika.

Trenutno je u izradi projektno-tehnička dokumentacija za novo proširenje groblja u Labinu. U dogovoru s JLS-ima nastojimo pravovremeno osiguravati nove grobnice.

 1. Kome se možemo obratiti za reguliranje prava korištenja grobnog mjesta?

Za reguliranje prava molimo da se obratite uredu administratorice pogrebnih usluga. Ured se nalazi u Komemorativnom centru Labin (Sv.Katarine 29). Ulaz u ured je odmah do Cvjetnog studija La Fior. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati. Administratoricu možete dobiti i na broj telefona 052/495-577.


IZGRADNJA

 1. Dječje igralište gdje se igraju moja djeca je dotrajalo i derutno, zašto ga ne održavate?

Naš odjel izgradnje sposoban je izgraditi dječje igralište, montirati i popraviti sprave. Međutim, dječja igrališta su nadležnost JLS-a. Oni donose odluku o izgradnji igrališta, nabavi novih sprava ili popravka postojećih, sve u skladu s proračunskim mogućnostima. 1.MAJ samo izvršava te naloge kao izvršitelj radova. Ako je igralište u lošem stanju, potrebno je kontaktirati JLS i predložiti sanaciju.


ZIMSKA SLUŽBA

 1. Zašto snijeg nije uklonjen sa svih prometnica Grada Labina odmah nakon što je napadala izvjesna količina?

Zbog ograničenih resursa i zbog činjenice da je u nadležnosti naše zimske službe oko 77 km prometnica, nije moguće održavati sve prometnice jednako čistim i prohodnim čitavo vrijeme trajanja padalina i dovršiti čišćenje neposredno nakon prestanka padalina. Stoga su prometnice razvrstane u stupnjeve prioriteta. One koje su višeg prioriteta moraju biti očišćene najkasnije 6 sati nakon prestanka padalina, a one nižeg prioriteta najkasnije 24 sati.

Važno je znati da uvijek dajemo sve od sebe kako bismo sve prometnice i višeg i nižeg prioriteta što prije očistili nakon prestanka padalina. Također, važno je napomenuti da 1.MAJ ne čisti državne i županijske ceste. Primjerice, ceste Dubrova-Labin-Rabac, Labin-Koromačno, Labin-Raša, cesta kroz Vinež i sl. nisu u nadležnosti naše zimske službe, kao ni brojne druge ceste.

 1. Zašto snijeg nije odmah uklonjen sa svih pješačkih površina diljem Grada Labina?

Na poslovima čišćenja snijega sudjeluju radnici 1.MAJ-a, a koji obično taj dan rade i svoje redovne poslove, primjerice na odvozu otpada. Snijeg se uklanja sa pješačkih površina najintenzivnije nakon prestanka padalina, s obzirom da u suprotnom bi rezultati čišćenja bili uklonjeni novim slojem snijega vrlo brzo. Čišćenje se odvija prema prioritetima. Kad god je moguće, za čišćenje se koristi i strojna mehanizacija. Valja reći i da je obaveza korisnika stambenih i poslovnih prostora da očiste pješačku površinu ispred svojih objekata.


OPĆENITO

 1. Kako možemo iz inozemstva plaćati račun?

Ukoliko ste obavezni plaćati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, tada možete sa nama regulirati plaćanje putem SEPA trajnog naloga. Potrebno je prvi puta osobno doći do upravne zdrave 1.MAJ-a ugovoriti SEPA-u. Detalje možete pročitati na: https://prvimaj.hr/?p=11200. Nudimo i mogućnost dostave računa e-mailom. Potrebno je ispuniti obrazac, a kojeg možete naći ovdje: https://prvimaj.hr/?page_id=10994. Za druge naše usluge (primjerice, usluge cvjetnog studija) može se izvršiti transakcijsko plaćanje ili plaćanje po ponudi u dogovoru s našim zaposlenicima.

 1. Zašto se mjesečni sajam u Labinu održava u Istarskoj ulici?

Smatramo da je nekadašnja lokacija u Podlabinu (ulice Rudarska i Mate Blažine te Trg labinskih rudara) bila neadekvatna te je uzrokovala brojne teškoće za stanare tih i okolnih ulica. Stoga smo morali naći novu lokaciju. Neke lokacije su neadekvatne zbog malog prostora ili lošeg utjecaja na okolni promet (Pijacal – malo prostora, parkiralište kod SC “Franko Mileta” – blokada Rudarske ulice, Istarska ulica kod područne škole na Katurama – malo prostora i pad terena, trg unutar stambenog bloka na Katurama – malo prostora i ometanje stanara, parkiralište na Dubrovi – malo prostora i nedostatak parkirališta i sl.). Jedini prostor koji je donekle adekvatan je upravo taj kod stadiona, od policijske postaje do raskrižja kod poligona. Promet je premošćen preusmjeravanjem na Ulicu Zelenice. Dodatni prostor za štandove osiguran je kod kolodvora (između zgrade tzv. 2.marta i samog kolodvora), parkirališta su osigurana iza kolodvora na makadamskoj površini i na bivšem poligonu autoškole.

 1. Što točno znači markat bez plastike?

To je projekt kojim je cilj postići da na tržnici u Labinu prodavači kupcima više ne izdaju plastične vrećice, kao ni druge jednokratne plastične ambalaže. Alternative postoje u vidu toga da kupci sami donose višekratne ambalaže, da u kupnju dolaze s platnenim vrećicama, košarama i sl. Također, prodavači bi trebali umjesto plastičnih vrećica svoju robu u krajnjem slučaju pakirati u papirnate vrećice (škartoci), kartonske kutijice, škrobne vrećice, biorazgradive vrećice, masni papir ili sl.

Na taj način želimo da tržnica prestane biti rasadnik jednokratne plastične ambalaže koja se prosječno koristi svega nekoliko minuta, a onda trajno odbacuje nakon čega nerijetko dospijeva u okoliš, razlaže se na manje dijelove i završava u našoj hrani.


POSAO U 1.MAJ-u

Općenito gledajući, u 1.MAJ-u neki su poslovi često dostupni, bilo za ugovore na neodređeno ili pak na određeno (sezonski). U takve poslove spadaju poslovi vozača, sabirača otpada, pometača, vrtlara i grobara. Za takve poslove smo posebno zainteresirani primati otvorene molbe i izvan natječajnih postupaka. Slobodno se javite na info@prvimaj.hr ili poštom na adresu Vinež 81, 52220 Labin. Nudimo redovita primanja, minimalno četiri tjedna plus dva dana godišnjeg odmora godišnje, te razne beneficije poput regresa, solidarne pomoći, darova u naravi, osposobljavanja, naknade za prijevoz i sl. Otvorena radna mjesta možete pronaći i na: https://prvimaj.hr/?page_id=19076.

Skip to content