Mobilno reciklažno dvorište danas u Sv. Bortulu

Sveti Bartul

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) biti će u petak (17.12.2021.) postavljeno u Sv. Bortulu.

Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. Miješani komunalni otpad ne predaje se na MRD-u.

Time završavamo ciklus obilaska Općine Raša prilikom čega je MRD postavljan na 7 lokacija diljem općine.

Skip to content