Mobilno reciklažno dvorište u srijedu i četvrtak u Rapcu na Prohaski (početak bijelog puta)

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u srijedu i četvrtak (27.-28.4.2022.) biti će postavljeno u Rapcu, na početku bijelog puta na Prohaski. Radno vrijeme je od 11,00 do 18,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Nakon toga, mobilno reciklažno dvorište biti će postavljeno u petak i subotu ispod bivšeg restorana “Zelen draga”.

Skip to content