Mobilno reciklažno dvorište u ponedjeljak i utorak u Stipanima

Reciklažna dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u ponedjeljak i utorak (7.11.2022. i 8.11.2022.) biti će postavljeno u Stipanima. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

U nastavku tjedna mobilno reciklažno dvorište dolazi u Plomin i Vozilići.

Skip to content