Mobilno reciklažno dvorište u srijedu u Ravnima

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u srijedu (15.11.2023.) biti će postavljeno u Ravnima (kod maslina na ulazu u naselje). Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnici 1.

MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Time je završen ciklus obilaska mobilnim reciklažnim dvorišta područjem Općine Raša. Preostaje još lokacija Raša u subotu, 25.11.2023. Naime, izuzetno ovaj mjesec u Raši se postavlja drugu i četvrtu subotu u mjesecu, a inače prvu i treću.

Skip to content