Odlagalište komunalnog otpada Cere

Sanacija i rekonstrukcija odlagališta komunalnog otpada Cere

Projekt sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere započeo je 2004. godine izradom projektno-tehničke dokumentacije. U skladu s njom, uslijedila je realizacija I. faze prilikom čega je izvršena sanacija samog tijela odlagališta (iskop, preslagivanje, te vraćanje otpada na uređenu plohu s nepropusnim brtvenim slojem). U II. fazi izgrađena je pretovarna stanica kao dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. Ta je pretovarna stanica u stalnoj upotrebi od sredine 2018. godine. U idućim fazama projekt još predviđa izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta i sortirnice, te zatvaranje odlagališta.

OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Postojeći plato predviđen za reciklažno dvorište opremio bi se nakon faze zatvaranja odlagališta potrebnom opremom financiranom iz vlastitih sredstava. Dobava nove opreme za uređenje platoa procjenjuje se u iznosu od 40.000 EUR bez PDV-a.

IZGRADNJA SORTIRNICE

Izgradnjom i opremanjem sortirnice vršilo bi se dodatno sortiranje prethodno odvojeno sakupljenog otpada. Radi se, prije svega, o vrijednim sekundarnim sirovinama kao što su papir, plastika i aluminijske limenke. Prema potrebi, moguće je dodatno sortiranje i drugih korisnih komponenti iz komunalnog otpada. Po sortiranju, otpad će se balirati i predavati kao sekundarna sirovina. Predviđena oprema sortirnice su dozirni transporter, sortirna linija, kontejneri u kojima se vrši sortiranje otpada, te preša. U samoj hali sortirnice predviđeno je privremeno skladištenje odvojenog i baliranog otpada, te transport viličarem. Izrada glavnog projekta za sada je odgođena iz razloga što je u izradi studija gospodarenja otpadom na području Istarske županije u kojoj će se definirati lokacije zajedničkih sortirnica. Ukoliko prema toj studiji lokacija i gabariti sortirnice u Labinu zadovolje, krenuti će se sa izmjenama glavnog projekta i prijavom projekta na EU fondove. U tom slučaju, ovu 1.062.000 EUR bez PDV-a vrijednu investiciju financiralo bi se u udjelu od 85% putem EU bespovratne potpore, a preostalih 15% osigurati će se kreditom kojega će se otplaćivati namjenskim dodatkom za sanaciju i izgradnju odlagališta.

ZATVARANJE ODLAGALIŠTA

Zaključkom Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije od 11. prosinca 2020. pokrenut je postupak provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih 1. MAJ-u d.o.o. dozvolom za gospodarenje otpadom revidiranom rješenjem od 27. ožujka 2020. godine. Revizijom dozvole regulirati će se rok za prestanak odlaganja odnosno njegovog zatvaranja. Zbog toga je u travnju 2021. godine pokrenut postupak izrade projektne dokumentacije za zatvaranje odlagališta. Slijedi izrada glavnog projekta za što se planira izdvojiti 6.371 EUR bez PDV-a.

Projekt zatvaranja odlagališta također se planira prijaviti za EU bespovratne potpore čime bi na taj način financiralo 85% troškova projekta.

Skip to content