Odlagalište komunalnog otpada Cere

Sanacija i rekonstrukcija odlagališta komunalnog otpada Cere

Projekt sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere započeo je 2004. godine izradom projektno-tehničke dokumentacije. U skladu s njom, uslijedila je realizacija I. faze prilikom čega je izvršena sanacija samog tijela odlagališta (iskop, preslagivanje, te vraćanje otpada na uređenu plohu s nepropusnim brtvenim slojem). U II. fazi izgrađena je pretovarna stanica kao dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. Ta je pretovarna stanica u stalnoj upotrebi od sredine 2018. godine. U idućim fazama projekt još predviđa izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta i sortirnice, te zatvaranje odlagališta.

OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Postojeći plato predviđen za reciklažno dvorište opremio bi se nakon faze zatvaranja odlagališta potrebnom opremom financiranom iz vlastitih sredstava. Dobava nove opreme za uređenje platoa procjenjuje se na iznosu od 200.000,00 kn bez PDV-a.

IZGRADNJA SORTIRNICE

Izgradnjom i opremanjem sortirnice vršilo bi se dodatno sortiranje prethodno odvojeno sakupljenog otpada. Radi se, prije svega, o vrijednim sekundarnim sirovinama kao što su papir, plastika i aluminijske limenke. Prema potrebi, moguće je dodatno sortiranje i drugih korisnih komponenti iz komunalnog otpada. Po sortiranju, otpad će se balirati i predavati kao sekundarna sirovina. Predviđena oprema sortirnice su dozirni transporter, sortirna linija, kontejneri u kojima se vrši sortiranje otpada, te preša. U samoj hali sortirnice predviđeno je privremeno skladištenje odvojenog i baliranog otpada, te transport viličarem. Izrada glavnog projekta za sada je odgođena iz razloga što je u izradi studija gospodarenja otpadom na području Istarske županije u kojoj će se definirati lokacije zajedničkih sortirnica. Ukoliko prema toj studiji lokacija i gabariti sortirnice u Labinu zadovolje, krenuti će se sa izradom glavnog projekta i prijavom projekta na EU fondove. U tom slučaju, ovu 8.000.000 kuna bez PDV-a vrijednu investiciju financiralo bi se u udjelu od 85% putem EU bespovratne potpore, a preostalih 15% osigurati će se kreditom kojega će se otplaćivati namjenskim dodatkom za sanaciju i izgradnju odlagališta.

ZATVARANJE ODLAGALIŠTA

U ožujku 2020. godine dobiveno je Rješenje o reviziji Dozvole za gospodarenje otpadom kojom je, između ostalog, regulirano i odlaganje otpada na odlagalištu Cere. Revizija navedenog Rješenja započela je 31. prosinca 2020. godine. Za izradu projektne dokumentacije za zatvaranje odlagališta potrebno je prethodno donošenje Odluke o zatvaranju od strane nadležnog županijskog odjela. Izrada projektne dokumentacije za zatvaranje odlagališta je u tijeku. Projekt zatvaranja odlagališta također se planira prijaviti za EU bespovratne potpore čime bi na taj način financiralo 85% troškova projekta.

Skip to content