Novi sustav gospodarenja otpadom

slika (1)

Cilj novog sustava gospodarenja otpadom je uspostava kvalitetnog i učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i zaštitom ljudskog zdravlja temeljeno na principu „onečišćivač plaća“.

Najznačajnije mjere novog sustava gospodarenja otpadom su:

  • Poticanje odvojenog sakupljanja otpada
  • Sakupljanje na kućnom pragu
  • Uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja komunalnog otpada prema sastavu i količini
  • Uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada
  • Poticanje kućnog kompostiranja

U toku mjeseca lipnja na kućne adrese svim korisnicima usluge bit će dostavljene Izjave o načinu korištenja usluge gdje će korisnici moći izabrati posudu za miješani komunalni otpad odgovarajućeg volumena. Naš prijedlog posude zaduženja za svakog pojedinog korisnika bit će dimenzioniran na odvoz jednom tjedno i na odvajanje od 50 %. Uz same Izjave korisnici će dobiti i brošure kako bi se informirali o promjenama koje ih očekuju a u kolovozu ih očekuje novi način obračuna usluge.

Naravno da sustav neće moći zaživjeti odmah, ali u suradnji sa građanima sustav ćemo prilagođavati zahtjevima građana.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (CJU) možete pogledati OVDJE.

Skip to content