Održana prezentacija novog sustava gospodarenja otpadom u Labinu

Što se točno od 1. srpnja mijenja u sustavu gospodarenja otpadom bila je tematika prezentacije koju je komunalno društvo 1.MAJ organiziralo u srijedu u gradskoj knjižnici u Labinu zajedno sa Gradom Labinom.

Promjene su brojne, potaknute su europskim i nacionalnim regulativama, a najvažnija je činjenica da se otpad više neće trajno odlagati na deponiju Cere, već će se ondje pretovarivati za Kaštijun. Na lokaciji deponija Cere slijedi izgradnja reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane, kao i zatvaranje odlagališta. Jedinice lokalne samouprave osigurati će građanima posude za odvajanje otpadom, a cilj je do kraja 2022. godine odvajati 60 posto otpada iz kućanstva. Iz 1.MAJ-a ističu da su sve te buduće investicije financijski zahtjevne, procijenjene na oko 53 milijuna kuna, te da će se financiranje oslanjati uglavnom na novac iz Europske unije. Prijelaz na novi sustav gospodarenja otpadom donosi i novi način obračuna cijene odvoza koji nije usporediv sa dosadašnjim,a koji se vršio prema kvadraturi stana. Odvoz će se ubuduće plaćati prema volumenu zaduženih posuda za otpad i prema broju odvoza mjesečno, a građanima su danas poslane izjave kojima će se izjasniti o traženom volumenu posude koja im je za kućanstvo potrebna. Komunalno je pripremilo i prijedloge za izbor, pa tako za kućanstva do dva člana preporučaju posude od 80 litara, za tri ili četiri člana 120 litara, a za pet ili više 240 litara. Za višestambene zgrade obračun će biti nešto kompliciraniji, ali će za raspodjelu troškova između stambenih jedinica ključan biti broj članova pojedinog kućanstva (odnosno njihov udio u ukupnom broju zgrade). Obrazlažući nadolazeće promjene, direktor 1.MAJ-a Alen Golja pokazao je i konkretne primjere obračuna cijene odvoza za obiteljske kuće i za višestambenu zgradu.

Za kraj, Golja je najavio da uskoro planiraju pokrenuti pozivni centar koji bi znatno olakšao komunikaciju građana sa komunalcem tijekom srpnja i kolovoza u početnoj fazi uvođenja novog sustava. Za kraj uslijedila je živahna rasprava sa građanima koji su pokazali veliko zanimanje za dodatnim obrazloženjima i pojašnjenjima. Već u četvrtak u 18 sati ovakvu prezentaciju 1.MAJ organizira i u Raši, u prostorima RKUD Rudara.

Skip to content