Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na Labinštini

Tijekom 2020. godine 1.MAJ prijavio je projekt nabave dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada na poziv za EU bespovratnu potporu. Ukupno zatražena potpora iznosi 1,3 milijuna kuna. Tijekom 2020. stigla je pozitivna evaluacija projekta, te je tijekom 2021. godine projekt proveden. Očekuje se da će time 1.MAJ prikupiti veću količinu odvojenog otpada i tako osigurati daljnje povećanje stope odvajanja otpada na Labinštini. Više o projektu…

EU PROJEKT

INFORMACIJE O PROJEKTU 1.MAJ-a d.o.o.

NAZIV PROJEKTA:

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na Labinštini

Kratki opis projekta:

Svrha projekta: Povećanje stope odvajanja komunalnog otpada na području cijele Labinštine, kako bi se povećale mogućnosti recikliranja i oporabe. S time se posljedično smanjuju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. S obzirom da se papir i karton tretiraju kao biorazgradivi otpad, projektom se
osigurava i povećano odvajanje papira i kartona iz miješanog komunalnog otpada čime se doprinosi smanjenju biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu.

Cilj projekta: Smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta

Očekivani rezultati projekta:

1. Povećana količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon završetka provedbe projekta,
2. Nabavljena dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.522.312,66 HRK.

EU sufinanciranje projekta iznosi 1.293.965,76 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 19. veljače 2021. godine do 19. veljače 2022. godine.

Kontakt osoba za više informacija:

• Lari Zahtila

• 052/ 855-375

• lari.zahtila@prvimaj.hr


TIJEK PROJEKTA:

Ugovor o nabavi vozila potpisan je 16.6.2021. godine, nakon provedenog postupka javne nabave. Izabrani dobavljač je Alfateh tehnologija i energetika d.o.o. iz Rijeke. Ukupna vrijednost nabave vozila je 1.376.000,00 kuna bez PDV-a. Prvo vozilo isporučeno je 1.MAJ-u 24.6.2021. godine. Drugo vozilo isporučeno je 11.8.2021. godine. Aktivnosti informiranja i vidljivosti provode se cijelo vrijeme trajanja projekta putem web i Facebook stranice 1.MAJ-a, a projektom predviđeni oglasi u medijima i na oglasnim prostorima započeli su 26.7.2021. godine i trajali su do 24.8.2021. godine (radijski spot, banneri na web portalima, oglas u tiskanom mjesečniku, oglasi na LED/billboard ekranima u Labinu i Vozilićima, jumbo plakat u Rudarskoj ulici). Rezultati projekta – ispunjenje pokazatelja (prikupljena količina odvojenog otpada) pratiti će se u prvoj punoj godini nakon provedbe projekta. Provedba projekta završena je 30.12.2021. godine. Projektne aktivnosti su u konačnici vrijedile 1.417.137,00 kuna, od čega je iskorištena bespovratna potpora iznosila 1.204.566,44 kuna (85% vrijednosti projekta).

Skip to content