Rekonstrukcija i opremanje ribarnice u sklopu tržnice Labin

Početkom 2019. godine 1.MAJ je pristupio izradi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje ribarnice u sklopu gradske tržnice u Labinu. Objekt ribarnice posljednji je put rekonstruiran 1994. godine.  Provedbom projekta “Rekonstrukcija i opremanje ribarnice u sklopu tržnice Labin” rekonstruirani su poslovni prostori (2) i pultovi za prodaju proizvoda ribarstva i akvakulture (6) te objekt brze prehrane (1) koji u svojoj ponudi ima lokalne proizvode ribarstva i akvakulture, a nalazi se u ribarnici. Jedan poslovni prostor pretvoren je u spremište za zajedničku opremu.

Objekt ribarnice opremljen je raznom opremom kako bi se osigurali veći higijenski standardi: novim vrstama pultova (neutralne inoks vitrine), visećim vagama, inoks radnim stolovima, te rashladnim ormarima za korisnike (za svakog korisnika). Nabavljen je i ledomat za sjeckani led (zajedno sa depozitom) koji je na raspolaganju i lokalnim ribarima LAGUR područja, čime se omogućuje dugotrajnije zadržavanje svježine ulova prilikom plasmana ribe i morskih plodova. Prostor objekta brze prehrane također je dobio novu opremu za pružanje usluga, kao i odgovarajuće visoke stolove u prostoru za konzumaciju.

Projektom se želi doprinijeti uvjetima rada ribara, odnosno njihovoj prodaji proizvoda ribarstva i akvakulture, dostupnosti lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture lokalnom stanovništvu i turistima, te promociji lokalnog ribarstva FLAG područja.

Za rekonstrukciju i opremanje ribarnice 1.MAJ je osigurao bespovratna sredstva Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a kroz prijavu na natječaj za potpore koji je proveo FLAG “Alba”. Ukupna vrijednost ovog EU projekta je 3.091.173,70 kuna. EU sufinanciranje iznosi 2.627.497,64 kuna, a RH sufinanciranje iznosi 463.676,06 kuna. Intenzitet potpore iznosi 100%.

Potpisivanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljima za radove na rekonstrukciji i za opremanje izvršeno je 16.12.2021. godine. Za izvođenje radova odabran je ponuditelj Premec j.d.o.o., a za opremanje Fusio d.o.o.

Uvođenje u posao rekonstrukcije obavljeno je 10.1.2022. godine. Rok za izvođenje radova bio je 110 dana, a za nabavu opreme 90 dana od dana potpisivanja ugovora uz ugradnju opreme u skladu s dinamikom samih radova na rekonstrukciji. Prodaja u ribarnici počela je 26.5.2022. godine.

Aktivnosti tržnice i ribarnice možete pratiti i na Facebook stranici “Markat-Labin“.

Aktivnosti Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Alba” možete pratiti na njihovoj web stranici http://flagalba.hr/

Skip to content