Ulaganja u groblja

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROŠIRENJE GROBLJA LABIN

Tijekom 2021. godine planira se izrada projektne dokumentacije za proširenje gradskog groblja Labin. Groblje se planira širiti na parceli iza i s desne strane Komemorativnog centra u smjeru jugoistoka, a projektnom dokumentacijom osim formiranja zemljanih grobnih mjesta, grobnica i niša, planirati će se i arhitektonsko te hortikulturno uređenje. Izvođenje radova odvijat će se u fazama prema potrebama i cjelinama definiranim projektnom dokumentacijom.

PROŠIRENJE SJEVEROISTOČNOG RUBA GROBLJA LABIN

Tijekom ljeta 2022. izvode se radovi na proširenju groblja Labin na njegovom sjeveroistočnom rubu. Izgraditi će se novih 12 grobnica, 12 jednostrukih niša i 12 dvostrukih niša. Radovi uključuju i kamenorezačke radove, a investicija je vrijedna 560.911,50 kuna bez PDV-a.

NOVE GROBNICE NA GROBLJU SVETI MARTIN

Na groblju u Svetom Martinu izgrađeno je 2020. godine 30 novih grobnica čime se zadovoljava potražnja za dodatnim kapacitetom. Grobnice su sagrađene na najnovijem dijelu groblja nasuprot polja sa zemljanim grobovima.

PROŠIRENJE GROBLJA U NEDEŠĆINI

U 2018. godini dovršena je izrada projektne dokumentacije i dobivena je građevinska dozvola za proširenje groblja u Nedešćini. Projektom je formirana nova parcela veličine oko 3.500 m2 na jugoistočnoj strani do postojećeg zida groblja. Radovi na I. fazi, vrijedni 899.764 kuna bez PDV-a, započeli su krajem 2020. godine. Radovi I. faze uključivali su rušenje dotrajaloga zida na postojećem groblju, izgradnju novoga pristupnoga puta dužine 83 metara, izgradnju novih ogradnih zidova, izgradnju staza prema novim grobnim mjestima, te gradnju novih 89 ukopnih mjesta u tri reda i 26 grobnica. Proširenjem se planira izgraditi ukupno 72 jednostrukih grobnica, 30 niša za urne, kosturnica, te će se formirati polja za 161 ukopno mjesto. Staze unutar groblja planiraju se opločiti betonskim opločnicima, a planirana je i rasvjeta uzduž pristupnog puta i na glavnoj stazi groblja, te postava dvije vrtne slavine za potrebe groblja. Ukupna vrijednost projekta je 3.183.616,68 kuna. Sredstva planiraju zajednički osigurati 1.MAJ d.o.o. i Općina Sveta Nedelja.

Skip to content