Raspored odvoza selektivnog otpada za 11.2.2019.

Sutra (ponedjeljak, 11.2.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Stare Katuri,
  • Škrilice,
  • Streljana,
  • Čekadi,
  • Ripenda,
  • Smolići,
  • Nedešćina.
Skip to content