Dostava računa putem e-maila

1.MAJ d.o.o. sada omogućuje dostavu računa u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte (e-maila).  Potrebno je ispuniti priloženi obrazac suglasnosti, te ga predati na neki od sljedećih načina:

  • e-mailom: info@prvimaj.hr
  • poštom ili osobno: Vinež 81, 52220 Labin.

 

Preuzimanje obrasca:

Obrazac: Suglasnost računa u elektroničkom obliku

Form: Declaration of consent to electronical invoicing


Dodatna mogućnost koju 1.MAJ nudi je i plaćanje putem SEPA izravnog terećenja. Naime, na taj način 1.MAJ brine o automatskoj naplati sa vašeg tekućeg računa, i to točnog iznosa koji je potreban. Više o tome pročitajte OVDJE.