Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. (https://www.prvimaj.hr/).


STUPANJ USKLAĐENOSTI 
Mrežna stranica https://www.prvimaj.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan:

  • Korisnicima nije moguće promijeniti veličinu slova, kontrast, niti vrstu fonta jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica to ne podržava.
  • Pojedine slike starijeg datuma nemaju prikladni alt atribut, kao ni kratak opis, ali služe kao popratni sadržaj teksta što znači da je iz teksta gotovo uvijek razvidna tema slika ili su slike samo ilustracija.
  • Tekst koji se želi naglasiti podebljan je, te posebno obojan, ali ne postoji mogućnost podcrtavanja u sustavu za objavu stranica.
  • Dio poveznica nije deskriptivan. Na naslovnoj stranici i stranici „Novosti“ za ulazak u članak potrebno je kliknuti na sličicu „Više“ ili na naslov članka, a radi preglednosti sadržaja nije pogodno dodavati deskriptivne poveznice. Tekst koji se prikazuje je članak ili dio članka, te se gubi sadržajni smisao ukoliko se dodaje deskriptivno upućivanje na poveznicu.
  • Veličina ikona, prostor oko njih, udaljenost klikabilnih elemenata i udaljenost od teksta nisu na preporučenoj razini jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica to ne podržava.
  • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica to ne podržava.
  • Dio postavljenih dokumenata nisu dostupni u strojno čitljivom obliku.

Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Pridodan je alat za pristupačnost pomoću kojega se može povećavati veličina slova, kontrast, ukloniti pozadinu, postaviti sivu skalu, čitljivi font i podrctati poveznice.


PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI
Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. i partnerske treće strane.
Izjava je zadnji put preispitana 12. listopada 2023. Društvo će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@prvimaj.hr.


POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.


Dodatne mogućnosti za korisnike:

Za poboljšanu pristupačnost ovih mrežnih stranica potrebno je imati instaliran web preglednik “Chrome” (kliknite na riječ “Link” u nastavku) – Link.